• upload/web/50/508312/slide/2018/10/02/07/32/153846554768.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/03/28/150389093699.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/03/29/150389094625.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/08/38/150390952262.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/08/39/150390958223.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/08/39/150390959777.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/08/43/150390978311.jpg
 • upload/web/50/508312/slide/2017/08/28/08/43/150390979496.jpg
 • ĐÈN PHÒNG CHỤP-STUDIO

 • ĐÈN PHÒNG CHỤP JINBEI
 • ĐÈN PHÒNG CHỤP GODOX
 • ĐÈN PHÒNG CHỤP TRIOPO
 • ĐÈN LED - LED RING
 • BỘ KIT CHỤP SẢN PHẨM

ĐÈN TRIOPO F3 - 500W

ĐÈN TRIOPO F3 - 500W
-10%

10.800.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 600

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 600
-10%

2.835.000 VNĐ

3.150.000 VNĐ

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 400

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 400
-10%

2.326.500 VNĐ

2.585.000 VNĐ

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 300

STUDIO FLASH LIGHT TTK- 300
-10%

1.935.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

Xem tất cả
 • PHỤ KIỆN PHÒNG CHỤP

 • TRỤC CUỐN PHÔNG XICH
 • GIÁ TREO PHÔNG DI ĐỘNG
 • TRỤC TỜI PHÔNG ĐIỆN
 • LIGHT STAND -CHÂN ĐÈN
 • SOFT BOX- DÙ

Xem tất cả

ĐỐI TÁC DƯỚI